Kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện
  Kết quả tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện
  Về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trên địa bàn huyện Vũ Quang
  Về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trên địa bàn huyện Vũ Quang
  THÔNG BÁO Phân công trực cơ quan trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5
  Thông báo chức danh chữ ký của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện vũ quang
  Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
  Thông báo giá vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2020
  Danh sách các công dân đi từ vùng có dịch COVID-19 đã hoàn thành thời gian cách ly tại Khu cách ly y tế tập trung.
  Danh sách các công dân đi từ vùng có dịch COVID-19 đã hoàn thành thời gian cách ly tại Khu cách ly y tế tập trung.