43-CVUBUBND
Chi tiết văn bản
43/UBND
V/v triển khai, hướng dẫn cập nhật nâng cấp thông tin lên phần mềm quản lý cán bộ, công chức
Ngày ban hành 28/04/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước