66/TB-UBNDTB-UBND
Chi tiết văn bản
66/TB-UBND
TB Tiếp dân định kỳ tháng 4 năm 2022
Ngày ban hành 04/04/2022
Người ký Nguyễn Viết Luận
Chức vụ Phó Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũ Quang
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước