51-CVUBUBND
Chi tiết văn bản
51/UBND
V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2023
Ngày ban hành 22/05/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước