16//BC-UBND
Chi tiết văn bản
16//BC-UBND
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN 4 tháng đầu nămPhương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Ngày ban hành 21/04/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước