14/TB-UBND
Chi tiết văn bản
14/TB-UBND
Lịch Tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Ngày ban hành 06/04/2023
Người ký Phạm Quang Tùng
Chức vụ PCT UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước