54-CVUBUBND
Chi tiết văn bản
54/UBND
V/v góp ý vào dự thảo Thông tư Bộ Nội vụ
Ngày ban hành 26/05/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước