22/GM_UBND
Chi tiết văn bản
22/GM_UBND
Hội nghị Tuyên truyền BVR-PCCCR năm 2023
Ngày ban hành 21/04/2023
Người ký Phạm Quang Tùng
Chức vụ PCT UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Giấy mời
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước