21/GM_UBND
Chi tiết văn bản
21/GM_UBND
Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập cho các ban, ngành đoàn thể.
Ngày ban hành 21/04/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Giấy mời
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước