18/TB-UBND
Chi tiết văn bản
18/TB-UBND
Phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động TBXH
Ngày ban hành 04/05/2023
Người ký Nguyễn Hoàng Minh
Chức vụ PCT UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước