40-CVUBUBND
Chi tiết văn bản
40/UBND
V/v nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tài sản
Ngày ban hành 25/04/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước