10/TB-UBND
Chi tiết văn bản
10/TB-UBND
Lịch trực lễ 30/4; 01/5
Ngày ban hành 27/04/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước