30TT-UBNDTTr-UBND
Chi tiết văn bản
30/TTr-UBND
V/v thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất ở dân cư khu vực Thôn 2, Thôn 3 và Thôn 5, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; tỷ lệ 1/500.
Ngày ban hành 11/05/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Tờ trình
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước