34TT-UBNDTTr-UBND
Chi tiết văn bản
34/TTr-UBND
Về việc xin ứng kinh phí trồng cây hoa và điểm du lịch nông thôn Hoa Thị xã Thọ Điền
Ngày ban hành 24/05/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Tờ trình
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước