15/GM_UBND
Chi tiết văn bản
15/GM_UBND
Ủy ban nhân dân xã Thọ Điền phối hợp với các phòng, ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực địa, xác định diện tích thửa đất của hộ ông Bùi Lợi và hộ ông Nguyễn Văn Cảnh để giải quyết tranh chấp.
Ngày ban hành 03/04/2023
Người ký Phạm Quang Tùng
Chức vụ PCT UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Giấy mời
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước