27TT-UBNDTTr-UBND
Chi tiết văn bản
27/TTr-UBND
Về việc xin không chuyển đổi công chức Địa chính - Xây dựng
Ngày ban hành 28/04/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Tờ trình
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước