16/GM_UBND
Chi tiết văn bản
16/GM_UBND
UBND xã tổ chức cuộc làm việc với các hộ dân có kiến nghị, phản ánh do bị ảnh hưởng làm đường 135 ở thôn 1 và thôn 3.
Ngày ban hành 04/04/2023
Người ký Phạm Quang Tùng
Chức vụ PCT UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Giấy mời
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước