17/GM_UBND
Chi tiết văn bản
17/GM_UBND
Ủy ban nhân dân xã tiếp tục tổ chức làm việc tại thực địa để giải quyết tranh chấp đất đai của hộ ông Bùi Lợi và hộ ông Nguyễn Văn Cảnh – thôn Ngân Móc.
Ngày ban hành 06/04/2023
Người ký Phạm Quang Tùng
Chức vụ PCT UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Giấy mời
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước