43-CVUBUBND
Chi tiết văn bản
43/UBND
V/v danh mục TTHC đủ điều kiện triển khai DVCTT toàn trình, DVCTT một phần lĩnh vực Nội vụ năm 2023
Ngày ban hành 04/05/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước