17//BC-UBND
Chi tiết văn bản
17//BC-UBND
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Chương trình phối hợpsố 03-CTr/BDVTW-BCSĐCP tại UBND xã Thọ Điền
Ngày ban hành 11/05/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước