18//BC-UBND
Chi tiết văn bản
18//BC-UBND
Kết quả xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Thọ Điền 6 tháng đầu năm 2023
Ngày ban hành 22/05/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước