46-CVUBUBND
Chi tiết văn bản
46/UBND
V/v góp ý dự thảo Quy chế thực hiện Dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Thọ Điền
Ngày ban hành 29/05/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước