31-CVUBUBND
Chi tiết văn bản
31/UBND
V/v xác minh tàng thư hộ tịch của công dân
Ngày ban hành 06/04/2023
Người ký Phạm Quang Tùng
Chức vụ PCT UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước