49-CVUBUBND
Chi tiết văn bản
49/UBND
V/v đề nghị xác định loại rừng tại khu vực Khe Thẳng, Khe Độc xã Thọ Điền
Ngày ban hành 16/05/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước