14//BC-UBND
Chi tiết văn bản
14//BC-UBND
Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tháng 4 năm 2023 trên địa bàn xã 2023
Ngày ban hành 14/04/2023
Người ký Phạm Quang Tùng
Chức vụ PCT UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước