19/GM_UBND
Chi tiết văn bản
19/GM_UBND
Ủy ban nhân dân xã tổ chức làm việc với các hộ lấn chiếm đất đai tại khu vực Khe Thẳng – Khe Độc.
Ngày ban hành 19/04/2023
Người ký Nguyễn Đăng Nhàn
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Thọ Điền
Phân loại Giấy mời
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước