93
93
Theo loại văn bản: Quy hoạch - Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 93  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

49/KH/HUVQ10/08/2022UBND huyện Vũ QuangTổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

/KH-CĐ-ĐTN08/08/2022UBND huyện Vũ QuangTổ chức giải cầu lông, bóng chuyền cho các bộ, công chức, viên chứ, người lao động thuộc Đảng ủy, công đoàn cơ quan chính quyền huyện chào mừng ngày 02/9/ và ngày truyền thống các ngành

46/KH/HUVQ29/07/2022UBND huyện Vũ QuangKế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


79/KH-UBND29/06/2021UBND huyện Vũ QuangThu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021 trên địa bàn huyện Vũ Quang


109/KH-UBND04/12/2020UBND huyện Vũ QuangTriển khai thi hành Luật Thanh niên

106/KH-UBND01/12/2020UBND huyện Vũ QuangTăng cường công tác tuyên truyền ngăn ngừa phòng chống tội phạm pháp luật vật liệu nổ pháo trước trong sau tết


105/KH-UBND26/11/2020UBND huyện Vũ QuangTriển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốctrên địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2020 - 2025định hướng đến năm 2030


104/KH-UBND21/11/2020UBND huyện Vũ QuangHiệp đồng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụphòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn


103/KH-UBND19/11/2020UBND huyện Vũ QuangV/v Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số năm 2021102/KH-UBND18/11/2020UBND huyện Vũ QuangTổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Vũ Quang


105/VBHD17/11/2020UBND huyện Vũ QuangKế hoạch Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2016- 2021


100/KH-UBND13/11/2020UBND huyện Vũ QuangKH Tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên


101/KH-UBND13/11/2020UBND huyện Vũ QuangTuyển dụng viên chức Trạm y tế cấp xã đối với các đối tượng thuộc diện hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ.


99/KH-UBND10/11/2020UBND huyện Vũ Quangthực hiện công tác Y tế trường học năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo

4/KH/HU10/11/2020UBND huyện Vũ QuangKế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

3/KH/HU29/10/2020UBND huyện Vũ Quangkế hoạch tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thú XIII của Đảng90/BCD26/10/2020UBND huyện Vũ QuangTổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm cácnạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020

98/KH-UBND26/10/2020UBND huyện Vũ QuangTriển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020


96/KH-UBND23/10/2020UBND huyện Vũ QuangKế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhan giai đoan đến năm 2025 trên địa bàn huyện Vũ Quang
97/KH-UBND23/10/2020UBND huyện Vũ QuangĐề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 2020


94/KH-UBND21/10/2020UBND huyện Vũ QuangKế hoạch Cuộc thi tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình (Gameshow truyền hình “OCOP LÀ GÌ?”)


95/KH-UBND21/10/2020UBND huyện Vũ QuangKê hoach Xây dựng hồ sơ, Báo cáo Huyện nông thôn mới năm 2020


92/KH-UBND21/10/2020UBND huyện Vũ QuangKế hoạch thực hiện ngày Pháp luật Việt nam năm 2020

91/KH-UBND21/10/2020UBND huyện Vũ QuangKế hoạchTriển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật


91/KH-UBND21/10/2020UBND huyện Vũ QuangKế hoạchTriển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật


90/KH-UBND13/10/2020UBND huyện Vũ QuangTriển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp xã, thị trấn và tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC cấp huyện năm 2020


88/KH-UBND08/10/2020UBND huyện Vũ QuangTuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học năm học 2020-2021


87/KH-UBND30/09/2020UBND huyện Vũ QuangThực hiện Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh


86/KH-UBND29/09/2020UBND huyện Vũ QuangKế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các phòng chuyên môn thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử


85/KH-UBND28/09/2020UBND huyện Vũ QuangKế hoạch thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TƯ ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật